Our app is now available on Google Play.

Our app is now available on Google Play.

Cast and Crew for Кома

Back to Кома Info

Rinal Mukhametov

Viktor, architect

Anton Pampushnyy

Phantom

Lyubov Aksyonova

Fly

Miloš Biković

Astronomer

Konstantin Lavronenko

Yan

Polina Kuzminskaya

Spirit

Rostislav Gulbis

Gnome

Vilen Babichev

Tank

Igor Sigaev

neighbor

Evgeniya Karatygina

Zhenya, resident of the Bunker

Leonid Timtsunik

Cable

Alexey Lyubchenko

pilot

Sergey Gilev

assistant

Albert Kobrovsky

Alba

Sarik Andreasyan

Producer

Ruben Dishdishyan

Producer

Gevond Andreasyan

Producer

Armen Ananikyan

Producer

Aleksey Gravitskiy

Screenplay

Nikita Argunov

Screenplay

Nikita Argunov

Director

David Dadunashvili

Production Design

Gulnara Shakhmilova

Costume Design

Ilya Kuvshinov

Epk Camera Operator

Denis Danilov

Epk Camera Operator

Nikolay Larionov

Producer

Rafael Minasbekyan

Producer

Sergey Dyshuk

Director of Photography

Timofei Dekin

Screenplay

Semyon Shcherbovich-Vecher

Executive Producer

Vadim Vereshchagin

Producer