Zhang Hanyu

 

Zhang Hanyu

Movies

Feng sheng
Wu Zhiguo
Ji jie hao
Capt. Gu Zidi
游龍戲鳳
Lin Jiu
鸿门宴
Zhang Liang
Li Mi de caixiang
Ye Qing Chen
一九四二
An Ximan
特殊身份
Blade
大腕
No character defined
天下无贼
Han
If You Are The One 2
Narrator
建国大业
No character defined
十月圍城
Sun Yat-Sen
厨子戏子痞子
The Actor
前任攻略
Zhao Ming
老炮儿
Men San Er
The Founding of a Party
Song Jiaoren
Mei Wan Mei Liao
阮大伟朋友
手机
TV Station Director
雲下的日子
Long Jianguo
智取威虎山
Yang Zirong
Manhunt
No character defined
Mei Gong He Xing Dong
No character defined
The Great Wall
General Shao
我爱的是你爱我
亚鹏

Tv