Ryan Zheng Kai

 

 

Ryan Zheng Kai

Shanghai, China

Ryan Zheng Kai is a Chinese film and television actor.

 

Movies

前任2: 备胎反击战
Yu Fei
Si Ren Ding Zhi
No character defined
非常幸运
Bo
前任攻略
Yu Fei
匆匆那年
Zhao Ye
致我们终将逝去的青春
Xu Kaiying
Shadow
No character defined
The Great Wall
Shen
咱们结婚吧
Ling Xiao
降魔传
Jintong / Golden Child / Xianglong Luohan / Taming Dragon Lohan / Butong
前任3:再见前任
No character defined
临时演员
Feifan Li
煎餅俠
Himself
Running Man
himself

Tv