Aviv Alush

 

 

Aviv Alush

Karmiel, Israel

 

Movies

Rimon Ha-Zahav
Mature Shalom
כיפה אדומה
זאב אבוטבול
The Shack
Jesus
ישמח חתני
Rabbi David
סיפור אהבה ארץ ישראלי
Eli Ben Zvi

Tv

Asfur
Kobi
להיות איתה
Amos Dahari