Akimoto Tsubasa

 


Akimoto Tsubasa is known for:アップルシード

アップルシード


Akimoto Tsubasa Movie Credits


アップルシード

Character : Deunan (motion actor)

 

Akimoto Tsubasa Tv Credits