നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി Poster

നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി

User Score
Votes
Share
Rate

നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി Overview

Kasi and Suni are close friends who studied together in an engineering college. Assi, who comes to Kerala to study engineering under the North East quota falls in love with Kasi. Certain incidents that follow set Kasi and Suni on a road trip to Nagaland on two motorcycles. The incidents that happen during this road adventure forms the film.

Directed by: Sameer Thahir

Who Stars in നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി

Dulquer Salmaan
Kasi

Dulquer Salmaan

Sunny Wayne
Suni

Sunny Wayne

Surja Bala Hijam
Assi

Surja Bala Hijam

Ena Saha
Gowri

Ena Saha

Dhritiman Chatterjee

Dhritiman Chatterjee

Shane Nigam
Shyam

Shane Nigam


Recommendations

ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ
യു ടൂ ബ്രുട്ടസ് യു ടൂ ബ്രുട്ടസ്
പത്തേമാരി പത്തേമാരി
ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ
ഋതു ഋതു
ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
വിക്രമാദിത്യൻ വിക്രമാദിത്യൻ
Left Right Left Left Right Left
സോൾട്ട് ആന്‍റെ പെപ്പർ സോൾട്ട് ആന്‍റെ പെപ്പർ
ABCD: American-Born Confused Desi ABCD: American-Born Confused Desi
ജോമോന്‍റെ സുവിശേഷങ്ങൾ... ജോമോന്‍റെ സുവിശേഷങ്ങൾ...
കിലുക്കം കിലുക്കം
ഇമ്മാനുവൽ ഇമ്മാനുവൽ
ആമേൻ ആമേൻ
ഗോഡ്ഫാദർ ഗോഡ്ഫാദർ
കിളി പോയി കിളി പോയി
നേരം നേരം
വെള്ളിമൂങ്ങ വെള്ളിമൂങ്ങ
പട്ടം പോലെ പട്ടം പോലെ
സലാല മൊബൈല്‍സ് സലാല മൊബൈല്‍സ്

Images related to നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി

നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop
നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി small backdrop

Production

Happyhours Entertainment

E4 Entertainments logo
E4 Entertainments


Facts

Status
Released

Release Date
2013-08-09

Original Language
Malayalam

Runtime
2 hr 22 mins

Homepage
http://www.npcbthemovie.com/

Genres
Romance Thriller

Keywords
himalaya college strike marriage biker road trip romance bike finding love


What do you think of this movie?