ഈ പറക്കും തളിക Poster

ഈ പറക്കും തളിക

User Score
Votes
Share
Rate

ഈ പറക്കും തളിക Overview

Unnikrishnan owns an old bus, received as a compensation for his father's road accident and he is facing lots of consequences due to the pathetic condition of the bus. The plot took a turn when a girl named Basanthi entered the bus as a nomad

Directed by: Thaha

Who Stars in ഈ പറക്കും തളിക

Dileep
Unnikrishnan B.

Dileep

Nithya Das
Gayathri / Basanthi

Nithya Das

Harisree Ashokan
Sundareshan M. K

Harisree Ashokan

Salim Kumar
Koshy

Salim Kumar

Cochin Haneefa
Veerappan Kurup

Cochin Haneefa

P. Vasu
R. K. Santhanam

P. Vasu


Recommendations

മേലേപ്പറബില്‍ ആണ്‍വീട് മേലേപ്പറബില്‍ ആണ്‍വീട്
ലോക്പാൽ ലോക്പാൽ
ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ്
കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുകുട്ടി കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുകുട്ടി
ജനകൻ ജനകൻ
റോക്ക് N' റോള്‍ റോക്ക് N' റോള്‍
ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം
ഹലോ ഹലോ
സ്പാനിഷ് മസാല സ്പാനിഷ് മസാല
അലമാര അലമാര
അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്
ഉറുമ്പുകള്‍ ഉറങ്ങാറില്ല ഉറുമ്പുകള്‍ ഉറങ്ങാറില്ല
കൂതറ കൂതറ
ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം
പോളിടെക്നിക് പോളിടെക്നിക്
സ്കൂൾ ബസ് സ്കൂൾ ബസ്
രക്ഷാധികാരി ബൈജു (ഒപ്പ്) രക്ഷാധികാരി ബൈജു (ഒപ്പ്)
വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ
മാടമ്പി മാടമ്പി
എന്നും എപ്പോഴും എന്നും എപ്പോഴും

Images related to ഈ പറക്കും തളിക

ഈ പറക്കും തളിക small poster
ഈ പറക്കും തളിക small backdrop

Production

Kalasangam


Facts

Status
Released

Release Date
2001-07-03

Original Language
Malayalam

Runtime
2 hr 18 mins

Genres
Comedy

Keywords
bus restaurant mouse assistant driver tribal girl


What do you think of this movie?