ഇയോബിന്‍റെ പുസ്തകം

User Score
Votes
Share
Rate

ഇയോബിന്‍റെ പുസ്തകം Overview

Set in the backdrop of the picturesque Munnar, it tells the story of Iyob, a slave-turned-master.

Who Stars in ഇയോബിന്‍റെ പുസ്തകം

Fahadh Faasil
Aloshy

Fahadh Faasil

Lal
Iyob

Lal

Jayasurya
Angoor Rawther

Jayasurya

Vinayakan
Chemban

Vinayakan

Jinu Joseph
Ivan

Jinu Joseph

Chemban Vinod Jose
Dmitri

Chemban Vinod Jose


Recommendations

അമര്‍ അക്ബര്‍ അന്തോണി
പ്രേതം
നോർത്ത് 24 കാതം
ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ്
മഹേഷിന്‍റെ പ്രതികാരം
ഓം ശാന്തി ഓശാന
ദി ഗ്രേറ്റ്‌ ഫാദര്‍
ആനന്ദം
അനാർക്കലി
Three Kings
കഥ പറയുമ്പോള്‍
മാന്നാർമത്തായി സ്പീക്കിങ്ങ്
Happy Husbands
ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി
വാത്സല്യം
ക്രേസി ഗോപാലൻ
സഖാവ്
100 Days Of Love
കട്ടപ്പനിയിലെ ഋത്വിക് റോഷന്‍
കമ്മട്ടിപ്പാടം

Images related to ഇയോബിന്‍റെ പുസ്തകം

Production

Fahadh Faasil and Friends Private Limited


Amal Neerad Productions


Facts

Status
Released

Release Date
2014-11-07

Original Language
Malayalam

Runtime
2 hr 39 mins

Genres
Drama History Thriller

Keywords
witch parent child relationship writing world war ii communist british empire deception slave period drama master malayalam


What do you think of this movie?